VVOMA

Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

Organisatie en bestuur

De VVO-MA heeft als primair beleidsorgaan de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die normaliter in het voorjaar bijeenkomt. Het bestuurlijk kader voor de vereniging (en toetsing tijdens de ALV) wordt gevormd door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. (zie Bijlagen).
Daarnaast zijn er 4 x per jaar bestuursvergaderingen waar het beleid wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

Het bestuur bestaat uit een
1. Voorzitter: de lkol b.d. van de MA. Thom H.T. van de Riet B.Ec RSE
2. Secretaris: de majoor van de MA. Miranda T.A. van Dodewaard
3. Penningmeester: de aooa b.d. van de MA. Dirk Groeneveld.
4. Lid: de kap b.d. van de MA. Richard L. Heffelaar.
5. Lid: de Commandant van het Korps MA: de lkol Ricardo Roos
6. Adviseur: de Korpsadjudant MA: de aooa. Henny J. Veerman

De contributie bijdrage wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld. 
Het bankrekeningsnummer van de VVO-MA is NL10 INGB 0004 3863 74
t.n.v. Vereniging Veteranen & Oud Militairen Korps Militaire Administratie.

Een Kascontrole Commissie bekijkt jaarlijks het financiële beheer van de vereniging en brengt verslag uit tijdens de ALV.