VVOMA

Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

Nieuws

Informatie voor veteranen over het Afghanistan onderzoek

Naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan is een wetenschappelijk historisch onderzoek gaande. Dat gebeurt door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies (NIOD) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). De regering gaf deze opdracht in 2022 aan beide instituten. Met het oog op dit onderzoek wordt defensiepersoneel mogelijk benaderd. Dat gebeurt per email. Dit bericht is bedoeld informatie te geven over de werkwijze van het NIOD en het NIMH. Verder komen uw rechten en plichten aan de orde. Mogelijk roept dit onderwerp herinneringen en gevoelens op. Daarom zijn een aantal vragen op voorhand beantwoord. Daarnaast staat aangegeven waar aanvullende vragen zijn te stellen.

Waar gaat het over? Het wetenschappelijk historisch onderzoek richt zich op de inzet in de jaren 2001-2021. Het gaat nadrukkelijk om een historisch onderzoek, niet om een evaluatie van de Nederlandse (militaire) inzet. Detailinformatie over het onderzoek staat op de projectwebsite (https://nederlandafghanistan.org, open via internet). De onderzoeksopdracht is terug te vinden op (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/17/onderzoeksopdracht-niod, open via internet)

Ben ik verplicht mee te werken aan het onderzoek? Nee, maar medewerking is van grote waarde voor de succesvolle uitvoering ervan. Medewerking wordt daarom zeer gewaardeerd, maar is op basis van vrijwilligheid.

Zijn de onderzoekers gescreend? Ja. Bij interviewverzoeken sturen de onderzoekers een brief mee. Die is namens de secretarissen-generaal van de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. In deze brief staan de namen van de onderzoekers van het NIOD en het NIMH met een verklaring van geen bezwaar (VGB) op niveau A.

Mogen de onderzoekers kennis nemen van vertrouwelijke informatie? Ja, ze hebben onbeperkt toegang tot de informatie die belangrijk is voor het onderzoek en waarover de Nederlandse overheid zeggenschap heeft. Het is dus prima gerubriceerde of gemerkte informatie met deze onderzoekers te delen. Gewenst om de identiteit van de onderzoekers te verifiëren? Neem dan contact op met de Afdeling Evaluaties van de Defensiestaf via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe, wanneer en door wie word ik eventueel benaderd met de vraag mee te werken aan het onderzoek? Een eventueel persoonlijk interviewverzoek komt per email. Het NIOD en het NIMH werken met de ‘sneeuwbalmethode’, vaak gebruikt bij historisch onderzoek. Deelnemers aan een onderzoek worden gevonden via andere deelnemers. Het begint met een kleine groep deelnemers die goed op de hoogte is van het onderwerp dat wordt bestudeerd. Deze deelnemers worden geïnterviewd. Vervolgens vragen de onderzoekers aan deze deelnemers of ze andere mensen kennen die ook relevante informatie kunnen verstrekken. Deze nieuwe mensen worden dan benaderd en geïnterviewd, waarna hen op hun beurt wordt gevraagd of ze nog anderen kennen die kunnen bijdragen aan het onderzoek. Op deze manier groeit de steekproef als een sneeuwbal die bergafwaarts rolt, vandaar de naam ‘sneeuwbalmethode’.

De kans is klein dat u wordt benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Mocht u toch benaderd worden, dan gebeurt dit via een persoonlijk interviewverzoek per e-mail. U kunt zich dan beraden of u wilt meewerken en wat u al dan niet wilt bespreken.

Waar kan ik terecht met vragen of zorgen? Neem contact op met het Veteranenloket via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast kunt u terecht bij uw commandant of leidinggevende. Commandanten kunnen met vragen terecht bij de Chef Kabinet van het eigen defensieonderdeel en/of bij de Afdeling Evaluaties van de Defensiestaf.

Hopend dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Kolonel H. (Haran) Gorissen
Chef Kabinet Commandant Landstrijdkrachten

Stichting Onbekende Helden vriend van het veteranenplatform

Tijdens de Ledenvergadering van het nationaal Veteranen Platform in december is de stichting Onbekende Helden Vriend van het VP gemaakt.

 

Stichting Onbekende Helden steunt Veteranen bij het zoeken van werk in de burgermaatschappij. De organisatie is ontstaan vanuit het bedrijfsleven, als praktische uiting van waardering voor onze Veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Daarnaast beheren wij het Veteranenvoordeel-platform.

Onze missie

Onze Veteranen hebben wereldwijd belangrijk en potentieel gevaarlijk werk uitgevoerd namens de Nederlandse samenleving. Stichting Onbekende Helden is van mening dat onze samenleving daar niet voldoende waardering voor heeft, of te weinig met die waardering doet. Daarom willen we met de stichting Veteranen praktische ondersteuning bieden vanuit het bedrijfsleven.

Daarnaast willen we meer draagvlak (of meer begrip) creëren onder de Nederlandse bevolking voor onze Veteranen. In landen als Amerika en Engeland is waardering voor Veteranen iets waar de gehele samenleving dagelijks mee te maken heeft: bij bijna iedere winkel zijn er acties voor Veteranen, er zijn banen speciaal voor hen gereserveerd en waardering wordt constant uitgesproken.
Wij vinden dat Nederland hierin tot op heden achterblijft en willen een gedeeltelijke cultuurverandering binnen de Nederlandse samenleving op gang brengen.

08-12-2023: Eindejaar diner (Post) Actieven Officieren

Soesterberg, 26 oktober 2023
 

Waarde Korpsgenoot,
Als Korpscommandant heb ik traditiehandhaving, saamhorigheid en bijzondere personeelszorg hoog in het vaandel staan.
 

Na een Korpsjaar met vele mooie Korpsactiviteiten en momenten is het wederom tijd om, voor de vijfde maal in successie, het “Eindejaar diner voor actieve- en post actieve officieren van het Korps Militaire Administratie” te houden.
 

Het is mij daarom een eer en een genoegen u en uw partner hiervoor uit te nodigen op vrijdag 08 december 2023. De avond zal sfeervol worden opgeluisterd door een ensemble van de Fanfare “Korps Nationale Reserve” (FKNR). Voor dit diner is gekozen voor “live cooking” .
 

De locatie is: Van Der Valk Hotel Harderwijk
Leuvenumseweg 7 3847 LA Harderwijk
 

U wordt vanaf 19.00 uur verwacht voor het aperitief, waarna ik om 19.15 uur kort het woord tot u zal richten. Omstreeks 19.30 uur zal het diner een aanvang nemen.
Het tenue voor deze avond is:

Militairen: Burgers: AT (GLT) Black Tie

Gelet op de budgettaire beperkingen ontkom ik er niet aan om een eigen bijdrage te vragen van € 25,-- per persoon. Ik verzoek u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL37INGB0008246391 t.n.v. Korps Militaire Administratie, o.v.v. “uw naam en eindejaar diner 2023”.

 

Graag wil ik u attenderen op de mogelijkheid om in het hotel te overnachten.

Indien u een kamer wilt reserveren/boeken voor de nacht van 08 op 09 december in het van der Valk hotel te Harderwijk kunt u dat doen:

• Per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. HWY-GF19505

• Per telefoon: 0341-801010 o.v.v. HWY-GF19505

 

Uw bericht van deelname, dan wel verhindering ontvang ik graag voor vrijdag 01 december a.s. Dit kan door gebruik te maken van de stemknoppen of per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Dieetwensen kunt u aangeven bij de kok op de avond zelf.

 

Met vriendelijke Korpsgroet en in de hoop u te mogen treffen,

 

Korpscommandant Miliaire Administratie

Ricardo Roos

Luitenant-kolonel