VVOMA

Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

Externe samenwerking

KORPS MILITAIRE ADMINISTRATIE

De vereniging heeft ten doel de band van de veteranen met het Korps Militaire Administratie, in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Hiermee wordt een platform geboden waarbinnen alle oud MA militairen, niet zijnde veteraan, de band met het Korps en haar veteranen kunnen onderhouden. De vereniging en het Korps werken intensief samen om activiteiten waar mogelijk gezamenlijk uit te voeren.

De Stichting VETERANENPLATFORM (VP).

Dit is een koepelorganisatie, samenwerkingsverband van Nederlands veteranenorganisaties waarmee de collectieve communicatie met veteranen wordt bevorderd. 
Leidraad voor haar activiteiten is de ERKENNING en WAARDERING voor veteranen te bevorderen en NAZORG te effecturen.
 
Het VP wordt door het Ministerie van Defensie geraadpleegd over beleidsvoornemens, ideeën, en standpunten en fungeert als klankbord.
Het VP behartigt de belangen van de aangesloten organisaties en die van de aangesloten leden. Het is ook een intermediair en aanspreekput op het gebied van veteranenaangelegenheden voor de overheid en andere instellingen. Tenslotte vertegenwoordigt het VP de lidorganisaties bij (inter) nationale evenementen en overleg fora.
 
De VVOMA heeft een vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het VP die mede bijdraagt aan de beleidsvorming.
 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website van het VP. www.veteranenplatform.nl.
 
Het GEMEENSCHAPPELIJKE OVERLEG REGIMENTEN EN KORPSEN-KONINKLIJKE LANDMACHT. (GORK-KL)
In dit orgaan werken de commandanten van de diverse regimenten en korpsen samen vooral ook op gebeid van veteranenaangelegenheden.
 
NATIONAAL COMITÉ VETERANENDAG
Het Nationaal Comité Veteranendag is ingesteld door de minister van Defensie en heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijke erkenning en waardering van Nederlandse Veteranen. Hiertoe organiseert het jaarlijks op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag. Zie ook https://www.veteranendag.nl/
Centraal staan hierbij elementen als de eerdergenoemde ERKENNING en WAARDERING. Naast HERDENKEN. Ook speelt de promotie van de moderne krijgsmacht een belangrijke rol. Deze dag heeft een keur van activiteiten, waaronder een bijeenkomst in de Ridderzaal, een defilé voor de Koning en festiviteiten op het Malieveld. 
De VVOMA is daarbij aanwezig met een informatiestand over de vereniging.
 
VERENIGING ONDEROFFICIEREN MILITAIRE ADMINISTRATIE (VOOMA)
De VOOMA is een vereniging van onderofficieren van de MA en zij houdt de belangen van deze groep in de gaten.