VVOMA

Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

Activiteiten

A. REGIONALE BIJEENKOMSTEN
Om de onderlinge banden te versterken, kameraadschappelijke herinneringen op te halen en te discussiëren over de het wel en wee van de vereniging worden regionale bijeenkomsten georganiseerd. Regionaal om de vereniging ook geografisch dichter bij de (met name oudere) leden te brengen. Belangrijke motief voor de bijeenkomsten is de Nuldelijns-zorg (zie verder het menu item Nuldelijns-zorg).

B. DODENHERDENKING/REÜNIE
De Dodenherdenking met aansluitend de reünie van de VVO-MA vindt jaarlijks plaats onder het genot van een drankje en lunch. Daar is dan ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wederwaardigheden uit te wisselen.

C. NULDELIJNS-ZORG.
De zorg voor veteranen is een doelstelling van de Vereniging. Hiervoor is onder andere het nuldelijns-zorg netwerk opgericht. Kijk voor meer informatie in het aparte menu-item Nuldelijnsondersteuning.

Kijk hier voor meer details: Nuldelijnsondersteuning / Nova

D. EXTERNE ACTIVITEITEN
De vereniging is onder meer actief bij het Veteranenplatform, bij de jaarlijkse Veteranendag en bij het Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en Korpsen KL (GORKKL). Zie daarvoor het menu-item “Externe activiteiten”.

E. ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Het bestuur roept tenminste een keer per jaar (meestal in het voorjaar) de leden van de vereniging bijeen om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid inclusief het financiële  aspect daarvan.  Nieuwe beleidsplannen kunnen worden bediscussieerd en daarover instemming gevraagd. Ook kunnen bestuursaangelegenheden, ter tafel komen zoals bijv. de benoeming van bestuursleden. De bijeenkomst beperkt zich niet alleen tot puur vergaderen , maar er staat ook altijd een semi-culturele activiteit op het programma., zoals bijvoorbeeld bezoeken van een militair museum.