VVO-MA

Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

Activiteiten

A. ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Het bestuur roept tenminste een keer per jaar (meestal in het voorjaar) de leden van de vereniging bijeen om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid inclusief het financiële  aspect daarvan.  Nieuwe beleidsplannen kunnen worden bediscussieerd en daarover instemming gevraagd. Ook kunnen bestuursaangelegenheden, ter tafel komen zoals bijv. de benoeming van bestuursleden. De bijeenkomst beperkt zich niet alleen tot puur vergaderen , maar er staat ook altijd een semi-culturele activiteit op het programma., zoals bijvoorbeeld bezoeken van een militair georienteerd museum.
 
Bijlagen: speeches Korpscommandant en Voorzitter VVOMA 2013
 
Aansluitend vindt de jaarlijkse reünie van de VVOMA plaats onder het genot van een drankje en lunch. Daar is dan ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wederwaardigheden uit te wisselen.
 

B. REGIONALE BIJEENKOMSTEN

Om de onderlinge banden te versterken, kameraadschappelijke herinneringen op te halen en te discussiëren over de het wel en wee van de vereniging worden regionale bijeenkomsten georganiseerd. Regionaal om de vereniging ook geografisch dichter bij de (met name oudere) leden te brengen.  Belangrijke motief voor de bijeenkomsten is de Nuldelijns-zorg (zie verder het menu item Nuldelijns-zorg).

 
C. LUSTRUM
Op 11 september 2014 heeft de VVO_MA het eerste lustrum gevierd.
 
D. NULDELIJNS-ZORG.
De Nuldelijns-zorg is een speerpunt van de verenigingsactiviteiten. Daarom is daar een apart menu-item voor opgesteld.
 
E. EXTERNE ACTIVITEITEN
De vereniging is ondermeer actief in het Veteranenplatform bij de jaarljkse Veteranendag en bij het Gemeenschappelijk Overleg KL (GORKL). Zie daarvoor het menu-item “Externe acitiviteiten”.