VVOMA

Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie

Welkom op de site van de Vereniging Veteranen en Oud-militairen van het Korps Militaire Administratie (VVOMA).
 

De VVOMA is een relatief kleine, jonge en gezonde vereniging. Zij werd opgericht in 2009 met als doel de band tussen veteranen, zowel actief, als post-postactief onderling, alswel tussen oud-militairen en die beteranen in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat hierbij om (oud) militairen die registratief ingedeeld zijn/waren bij het Dienstvak/Korps van de Militaire Administratie. En dat alles onder de noemer “vinden, binden en boeien”.

Hoewel dit voor alle (oud) militairen geldt, gaat de aandacht vooral ook uit naar de jongere generatie. Ledenwerving, vergroten van de (naams)bekendheid is daarom belangrijk.

Om haar doelstellingen te bereiken organiseert de VVOMA allerlei activiteiten. Meestal in samenwerking met het Korps MA.

Het gaat hier in het bijzonder om bijeenkomsten als bijv. de jaarlijkse Dodenherdenking in Soesterberg, regionale bijeenkomsten, de jaarvergaderingen, een nieuwsbrief, Veteranendag en –dit is een speerpunt- de zogenaamde Nulde-lijnsondersteuning.

Voor verdere details zie ondermeer de items “Activiteiten” en “Nuldelijnsondersteuning" in het menu van deze site.

Ik hoop dat deze site mag bijdragen aan het vergroten van de interesse voor onze vereniging en dat dat mag leiden tot uw lidmaatschap en vooral ook uw actieve inbreng. 

 

Voorzitter VVO-MA

Thom van de Riet B.Ec RSE

LKol MA bd